THE GAL WHO IS THE PETER PAN


by TAMaZUKI

Angel & TAMA

今日在公司跟Angel談了很多東西..XDDD
我們真的很夾哩! 今個星期我們再去玩吧!
之後我畫了我們的肖像畫, TAMa*已經用來做wallpaper了*

[PR]
by TAMaZUKI | 2008-02-18 21:18 | Fotoz_ __